FöreningsNavet och SISU

FöreningsNavet har ett samarbete med SISU Idrottsbildarna, genom att tillhandahålla ett urval av utbildningsmaterialet som SISU säljer till idrottsföreningar.
Om er förening är intresserad av att skaffa utbildningsmaterial, besök oss gärna då på Södra Hamngatan 32, i roddklubbens lokaler och titta på det material som finns i vårt enkla bibliotek. Om det saknas något ordnar vi hem det ni önskar.
Hör gärna av er!

SISUs hemsida

Västsvenska Idrottsförbundets hemsida