Vad är FöreningsNavet?

Vi är en ideel förening, som erbjuder hjälp åt alla idrotts- och övriga ideella föreningar inom Strömstad Kommuns gränser. Vi kan stå till tjänst med ett stort utbud av arbeten såsom bokföring, fakturering, medlemsmatriklar och utskick, administration av arrangemang med mera. Vill Du ha tips om hur en förening verkar och fungerar kan vi även vara behjälpliga med detta.

Vem kan bli medlem?

Alla ideella föreningar inom Strömstad Kommun, med eget organisationsnummer, under förutsättning att föreningen är registrerad i kommunens föreningsdiarie. Exempel på medlemsföringar som vi hjälper idag är: Strömstads Roddklubb, Strömstads Bangolfklubb, Strömstad IF och Strömstad Löparklubb.

Kontaktorgan!

Vi har som ambition att verka som kontakt- och sambandsorgan mellan föreningar, kommunen och allmänheten i Strömstad. Om någon utom kommunens gränser söker kontakt med föreningslivet i Strömstad blir vi den naturliga kontaktvägen. Vi har redan idag ett gott samarbete med många föreningar, Strömstad Kommun, SISU (Idrottsutbildarna), Folkhälsorådet och Näringslivet.

I framtiden!

Vår målsättning är att allt fler föreningar ska se fördelarna med ett FöreningsNav, där man till mycket låga kostnader kan få hjälp med mycket av vad en förening behöver och därmed få mer tid till den huvudsakliga verksamheten. Som medlem hos oss finns goda möjligheter till att marknadsföra sin förening och sina arrangemang och därmed också på sikt öka antalet medlemmar. Kan vi öka intresset och stödet för föreningslivet här i Strömstad, höjer vi därmed livskvaliteten för våra invånare och besökare.

Folkhälsa och Friskvård!

Om vi föreningar tillsammans, kan utveckla föreningslivet i Strömstad, har vi gjort en stor insats för våra ungdomar och Folkhälsan i kommunen. Detta ser FNS som en mycket viktig effekt av sin verksamhet. Det är viktigt att även vi, som inte är aktiva i en idrottsförening får möjlighet att träna eller motionera. FöreningsNavet hjälper idag Strömstad Löparklubb med att bland annat sköta och utveckla Terrängbanan på Erlandseröd, vilket till stor del bidrar till detta. En undersökning visar att det promeneras eller springs fyra varv runt jordklotet på Terrängbanan under ett år, alltså ca 16 000 mil!

Intresserad? Ta kontakt med oss!